Domov

Pozývame vás na 2. konferenciu organizovanú v súvislosti s riešením projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP TECHNICOM). Konferencia s názvom

Modely fungovania vedeckých parkov a výskumných centier:
skúsenosti a príležitosti pre Slovensko

sa uskutoční dňa 7. októbra 2014 v Hoteli Centrum, Južná trieda 2/A, Košice v čase od 9:00 hod.

Registrácia začne od 8:30 hod.

Vstup na konferenciu je bezplatný, je však potrebné registrovať sa do 30.9.2014. Jazyk konferencie je anglický, so simultánnym prekladom.

Cieľom konferencie je:

  • sprostredkovať skúsenosti z krajín, v ktorých vedecké parky úspešne fungujú a hľadať možnosti transferu úspešných modelov v slovenských podmienkach,
  • výmena skúseností a posilnenie spolupráce medzi pripravovanými vedeckými parkami na Slovensku,
  • nastaviť modely udržateľného fungovania v spolupráci so súkromným a verejným sektorom v regióne.

Pozvaní prednášajúci sú špičkovými zahraničnými expertmi v oblasti transferu znalostí a technológií, manažéri a vedúci pracovníci pripravovaných vedeckých parkov resp. výskumných centier na Slovensku.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

Riešiteľský kolektív projektu UVP TECHNICOM

Program konferencie

Program medzinárodnej konferencie

Modely fungovania vedeckých parkov a výskumných centier:
skúsenosti a príležitosti pre Slovensko

6.-7. Október 2014 v Košiciach

Pondelok, 6. október 2014 (Hotel DoubleTree by Hilton Košice)
16.00 – 19.00 2. pracovné stretnutie zástupcov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier

Pozvaní zástupcovia univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku

19.00 Pracovná večera pre pozvaných zástupcov UVP a VC
Utorok, 7. október 2014 (Hotel Centrum Košice)
8.30 – 9.00 Registrácia účastníkov
9.00 – 9.05 Privítanie účastníkov

prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Projektový manažér
UVP TECHNICOM

9.05 – 9.15 Úvodný príhovor

prof. Dr. h. c. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor
Technická univerzita v Košiciach

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor
Prešovská univerzita v Košiciach

9.15 – 9.20 Úvodný príhovor

Ing. Diana Demková
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

9.20 – 9.25 Úvodný príhovor

Jan Jakubov
Mesto Košice

Moderátor sekcie: prof. RNDr.Oto Hudec, CSc.
9.20 – 10.00 Vývoj akademicko-podnikateľského ekosystému vo Wuppertali – prehľad osvedčených postupov

Sean Patrick Saßmannshausen
University of Wuppertal

10.00 – 10.30 Celková regionální strategie provažujíc spolupráci veřejného a komerčního sektoru ve vzdělávaní, výzkumu i vývoji, včetně patřičné péče o lidské zdroje

Jan Slovák
Centrum pro transfer technologií
Masarykova univerzita v Brne

10.30 – 11.30 Moderovaná diskusia na tému: „Modely, úspechy a problémy transferu technológií v rámci partnerov triple helix.“

Peter Nijkamp
Free University Amsterdam

Andrés Rodríguez-Pose
London School of Economics

Karima Kourtit
Free University Amsterdam

Sean Patrick Saßmannshausen
University of Wuppertal

Jan Slovák
Centrum pro transfer technologií
Masarykova univerzita v Brne

11.30 – 12.30 Obed
Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku
Moderátori sekcie: doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc. ,  Dr. techn. Michal Ries
12.30 – 12.45 Otvorenie posterovej sekcie venovanej pilotným projektom riešeným v rámci projektu UVP TECHNICOM a iných projektov

Garanti aktivít a zodpovední riešitelia pilotných projektov UVP TECHNICOM

12.45 – 13.15 Potenciál rozvoja spolupráce UVP a VC s Čínou v oblasti vedy a výskumu  

Peter Paulen
Predseda
Slovensko-čínska obchodná komora

13.15 – 13.30 Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“

prof. Dr. Ján Dusza, DrSc.
Slovenská akadémia vied

13.30 – 13.45 Výskumné centrum Žilinskej univerzity

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Žilinská univerzita

13.45 – 14.00 Martinské centrum pre biomedicínu BioMed Martin  

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

14.00 – 14.15 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity

Ing. Anna Závodská, PhD.
Žilinská univerzita

14.15 – 14.30 Univerzitný vedecký park STU Bratislava

Martin Špaček
Slovenská technická univerzita v Bratislave

14.30 – 15.00 Prestávka
15.00 – 15.15 Spolupráca klastrov - Zelené technológie

JUDr. Jan Rakušan
Predseda predstavenstva
ENERGOKLASTR

15.15 – 15.30 Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Dr. techn. Michal Ries
Univerzita Komenského v Bratislave

15.30 – 15.45 Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

15.45 – 16.00 Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

16.00 – 16.30 Okrúhly stôl so zástupcami slovenských vedeckých parkov a výskumných centier
16.30 – 17.00 Záver konferencie, vyhodnotenie posterov
17.00 – 17.30 Záver posterovej sekcie
19.00 Slávnostná recepcia  - Hotel DoubleTree by Hilton Košice (pre pozvaných)

Na stiahnutie

Fotogaléria

Pracovné stretnutie

(Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok)

Konferencia

(Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok)

Prezentácie a videá

Privítanie účastníkov a úvodný príhovor
Prezentácia / Video


prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Projektový manažér
UVP TECHNICOM

prof. Dr. h. c. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor
Technická univerzita v Košiciach

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor
Prešovská univerzita v Košiciach

Ing. Diana Demková
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Jan Jakubov
Mesto Košice

Vývoj akademicko-podnikateľského ekosystému vo Wuppertali – prehľad osvedčených postupov
Prezentácia / Video

Sean Patrick Saßmannshausen
University of Wuppertal

Celková regionální strategie provažujíc spolupráci veřejného a komerčního sektoru ve vzdělávaní, výzkumu i vývoji, včetně patřičné péče o lidské zdroje
Prezentácia / Video

Jan Slovák
Centrum pro transfer technologií
Masarykova univerzita v Brne

Moderovaná diskusia na tému: „Modely, úspechy a problémy transferu technológií v rámci partnerov triple helix.“
Prezentácia: Rodríguez-Pose / Video: Nijkamp, Rodríguez-PoseKourtit

Peter Nijkamp
Free University Amsterdam

Andrés Rodríguez-Pose
London School of Economics

Karima Kourtit
Free University Amsterdam

Sean Patrick Saßmannshausen
University of Wuppertal

Jan Slovák
Centrum pro transfer technologií
Masarykova univerzita v Brne

Otvorenie posterovej sekcie venovanej pilotným projektom riešeným v rámci projektu UVP TECHNICOM a iných projektov
Postery / Video

Garanti aktivít a zodpovední riešitelia pilotných projektov UVP TECHNICOM

Potenciál rozvoja spolupráce UVP a VC s Čínou v oblasti vedy a výskumu
Prezentácia / Video
 

Peter Paulen
Predseda
Slovensko-čínska obchodná komora

Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Prezentácia / Video

prof. Dr. Ján Dusza, DrSc.
Slovenská akadémia vied

Výskumné centrum Žilinskej univerzity
Prezentácia / Video

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Žilinská univerzita

Martinské centrum pre biomedicínu BioMed Martin
Prezentácia
 

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
Prezentácia

Ing. Anna Závodská, PhD.
Žilinská univerzita

Univerzitný vedecký park STU Bratislava
Prezentácia / Video

Martin Špaček
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spolupráca klastrov - Zelené technológie
Prezentácia

JUDr. Jan Rakušan
Predseda predstavenstva
ENERGOKLASTR

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Prezentácia / Video

Dr. techn. Michal Ries
Univerzita Komenského v Bratislave

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach
Prezentácia / Video

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Prezentácia / Video

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

Okrúhly stôl so zástupcami slovenských vedeckých parkov a výskumných centier a záver konferencie
Video

Miesto konania konferencie

Hotel Centrum

Južná trieda 2054/2A

040 01 Košice

Slovenská republika


Web: www.hotel-centrum.sk

E-mail: info@hotel-centrum.sk

Telefón: +421 55 622 03 50

Zastávka MHD: Nám. osloboditeľov

Spoločenské akcie

Sobota 4. október - Biela noc/Nuit Blanche

biela_noc.jpg, 13kBWhite Night / Nuit Blanche je medzinárodný umelecký projekt, ktorý preukazuje túžbu znovu objaviť mestského prostredie, ktoré vďaka umeniu siaha do ďalšej dimenzie. Počas noci sa mesto zmení do interaktívneho priestoru a jeho obvyklý nočný cyklus prestane existovať po dobu niekoľkých hodín. Hudobné a svetelné inštalácie vdýchnu život do mestskej noci a noc zbelie. Kultúrne a verejné priestory otvoria svoje brány návštevníkom a pripravia pre nich nevšedný umelecký zážitok. Od roku 2002 projekt získal veľký záujem zo strany publika po celom svete. V priebehu niekoľkých rokov sa projekt rozšíril z Paríža do ďalších veľkých miest - New Yorku, Los Angeles, Ríma, Madridu a Toronta. Od roku 2010 sú jeho súčasťou aj Košice.

Viac informácií nájdete na stránkach www.bielanoc.sk

Nedeľa 5. október - Medzinárodný maratón mieru

maraton_ke.jpg, 22kB Po mnoho desaťročí je jeseň v Košiciach svedkom udalosti, ktorá sa v priebehu času stala neoddeliteľnou súčasťou života tejto historickej metropoly. Slovo maratón bolo počuť v týchto končinách už od roku 1924, kedy osem statočných bežcov, inšpirovaných olympijským maratónom v Paríži, bolo pozvaných Vojtechom Bukovským, zakladateľom Košického maratónu, na svoje prvé veľké dobrodružstvo. Dnes je tento maratón jedným z najvýznamnejších udalostí na Slovensku a zároveň najstarším maratónom v Európe - len Bostonský maratón v Amerike napísal viac rokov do svojich análov spomedzi nepretržite organizovaných maratónov.

Viac informácií nájdete na stránkach www.kosicemarathon.com

Kontakt

Kontakt

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00  Košice
Slovenská republia

Ing. Zlatica Dolná, PhD.
Telefón: +421 55 602 2135
E-mail: zlatica.dolna@tuke.sk

Ing. Michaela Durkáčová, PhD.
Telefón: +421 55 602 2037
E-mail: michaela.durkacova@tuke.sk

Mgr. Zuzana Kravecová
Telefón: +421 55 602 2010
E-mail: zuzana.kravecova@tuke.sk